Mbulesa ne Islam


Shkruan:Sabri SELMANIAll-llahu beri mbulesen titull nderi duke thene:

"O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave te besimtareve le te vejne shamite (mbuloje) e veta mbi trupin e tyre, spese kjo eshte me afer qe ato te njihen (se nuk jane rrugace) e te mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai eshte meshirues. "

Mbulesa (hixhabi) eshte pasterti e zemres

E kur kerkoni prej tyre (grave te Pejgamberit) ndonje send, ate kerkonie pas perdes, kjo eshte me e paster per zemrat tuaja dhe te tyre."(ahzab 23)

Mbulese eshte respekt ndaj Zotit

"O bijte e Ademit, Ne krijuam per ju petk qe ju mbulon vendturpesine dhe petk zbukurues. Po petku i devotshmerise, ai eshte me i miri. Keto jane
argumentet e All-llahut, ashtu qe ata te perkujtojne. "/araf 26/

Mbulesa eshte besim

Allahu nuk u eshte drejtuar me urdherine Tij per mbulese jobesimtareve,por besimtareve.Ai thote:" Dhe thuaju besimtareve..." dhe thote 'dhe grave te besimtareve".

Mbulesa eshte per ata qe turperohen

"cdo fe ka moralin e vet, kurse morali i Islamit eshte turpi"(hadith)

"Turpi eshte prej minait (besimit), kurse imani te shpie ne xhenet" (hadith)

Hixhabi akt i bindjes

Hixhabi eshte nje akt i bindjes ndaj Allahut. "Kur All-llahu ka vendosur per nje ceshtje, ose i derguari i Tij, nuk i takon (nuk i lejohet) asnje besimtari dhe asnje besimtareje qe ne ate ceshtje te tyre personale te bejne ndonje zgjidhje tjeterfare. E kush e kundershton All-llahun dhe te derguarin e Tij, ai eshte larguar shume larg se vertetes." (Kur'an, 33:36)

Po ashtu ne Kur'an Allahu thote:

"Thuaju edhe besimtareve te ndalin shikimet e tyre, te ruajne pjeset e turpshme te trupit te tyre.
Te mos zbulojne stolite e tyre pervec atyre qe jane te dukshme,
le te vene shamite mbi krahrorin e tyre dhe te mos ua tregojne bukurite e tyre askujt pervec burrave te vet, babajve te vet ose babajve te burrave te vet, djemve te vet ose djemve te burrave te vet, vellezerve te vet ose djemve te vellezerve te vet, apo djemve te motrave te veta, ose grave te tyre (qe u permenden) dhe robreshave, te cilat i kane ne pronesine e tyre, ose sherbetoreve meshkujt te cilet nuk ndiejne nevoje pe femrat ose femijet qe nuk jane te pjekur (per gra).
Le te mos kercasin me kembet e tyre per te mos zbuluar fshehtesine nga stolite e tyre.
Pendohuni te gjithe te Allahu, o besimtare, ne menyre qe te gjeni shpetim."
(Kur'an, 24:31)
Hixhabi eshte Modesti

Allahu (swt) thote ne Kur'an: "O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave te besimtareve le te vejne shamite (mbuloje) e veta mbi trupin e tyre, pse kjo eshte me afer qe ato te njihen (se nuk jane rrugace) e te mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai eshte meshirues." (Kur'an, 33:59)
Thote Allahu (swt) ne Kur'an: "O bijte e Ademit, Ne krijuam per ju petk qe ju mbulon vendturpesine dhe petk zbukues. Po petku i devotshmerise, ai eshte me i miri. Keto jane argumentet e All-llahut, ashtu qe ata te perkujtojne. (Kur'an, 7:26)
Hixhabi eshte Simbol i Islamit

Nje nga parimet themelore te Islamit eshte se besimi eshte nje mesazh, deklarate apo komunikim me ane te gjuhes, nje besim ne zemer, i cili manifestohet ne cdo pjese te trupit. Prandaj kur nje besimtare muslimane deshmon per besimin e saj ne Allahun dhe te Derguarin e Tij, me siguri do te vendose te manifestoje besimin e saj edhe ne veshje per t'u dalluar nga jo-besimtaret.

Rruga per tek Hixhabi

Hixhabi nuk eshte dicka arabe, pakistaneze, zezake, etj. Por eshte nje komand nga Allahu (swt), e sqarimet per te jane dhene ne Kur'an si dhe ne Sunetin e Profetit Muhammed (as) per t'i dhene gruas mbrojtje dhe siguri.
Rruga per tek Hixhabi pershkon keto 3 hapa:
Nijeti (apo qellimi) eshte hapi i pare. Veshja e Hixhabit eshte permbushje e nje prej urdhrave te Allahut, prandaj mund te klasifikohet si nje akt adhurimi. Hixhabi duhet te vishet vetem dhe vetem qe te jesh ne perputhje me urdherin e Allahut (swt) duke kerkuar kenaqesine e Tij.

Dituria eshte hapi i dyte. Imam Bukhari, dijetar i madh per Hadithin, ka thene: "Dituria duhet t'i paraprije cdo veprimi apo thenieje". Prandaj motra muslimane duhet te kerkoje dituri per ceshtjen e Hixhabit ne Kur'an, Sunetin e Profetit dhe ne literaturen islame qe te jete sa me e qarte dhe e sigurte vete.
Dashuria eshte hapi i trete. Nje nga shenjat e besimit te vertete eshte ta besh adhurimin me dashuri. Dashuria per Hixhabin qe ka qene tek brezat e pare te grave muslimane duket sikur eshte dobesuar pak ne zemrat e gruas muslimane sot. Kur Aliu e pyeti gruan e tij Fatimen, vajzen e Profetit, se "Cila eshte gjeja me e dashur per nje grua besimtare?", ajo iu pergjigj "Te mos shikoje e te mos e shoh asnje burre te huaj". cfare ndodhi me kete dashuri per modestine? Qe te kthejme dashurine per Hixhabin ne zemrat e geave muslimane, gruaja muslimane, duhet te largoje nga zemrat semundjen sipas te ciles Hixhabi i ben inferiore dhe i kufizon jeten. Hixhabi i gruas muslimane eshte e drejta e saj dhe nderi i saj qe ia ka dhene Allahu, Zot i te gjithe boterave. Eshte drita e saj qe e dallon motren muslimane nga erresira e jobesimtareve.


Kiel-Gjermani