Kur'ani mrekulli e vazhdueshme

Kur'ani eshte universal, ai nuk eshte i kufizuar dhe nuk favorizon ndonje popull. Ai afron zgjidhje per problemet esenciale te gjithesise. Ai eshte i qarte dhe perplot perputhshmeri dhe harmoni te plote me trurin e njeriut si ne kohen kur ai zbriti ashtu edhe me te gjitha gjeneratat e tjera qe pasuan. Kur'ani i jep njohuri cdo gjenerate aq sa eshte e gatshme ta pranoje ajo.

eshte e domosdoshme qe cdo i derguar i Allahut te kete me vete mrekulline per te vertetuar besnikerine, percjelljen dhe informacionin e Allahut te Lartmadheruar.
Mrekullia nuk i nenshtrohet rregullave te logjikes se njeriut. Mrekullia eshte prishje e proceseve natyrore ose ligjeve te gjithesise te cilen Allahu i Lartmadheruar ia ka dhuruar te derguarit te Tij si dhe shpalos programin hyjnor.
Mrekullia e Kur'anit ndryshon dukshem nga mrekullite e pejgambereve te meparshem. Mrekullite e pejgambereve te meparshem ishin mrekulli qe shfaqeshin ne moment. Ato shfaqeshin ne prezencen e popullit, per te bindur popullin se ata jane te derguarit e Allahut.

Mrekullia e Kur'anit shpeshhere eshte e padukshme, ajo do te zbulohet atehere kur te ndodhin zbulimet shkencore, ose jep udhezime per nje te ardhme e cila do te zbulohet me vone nga njerezimi.

Kur'ani eshte universal dhe nuk ndryshon. eshte burim kryesor i fese per te gjitha gjeneratat. Ai eshte i pashterur dhe prodhon gjithmone. Ai do t'i jep nje gjenerate ate cka nuk i ka dhene tjetres dhe cudia ndodhe te jete ne te njejtin ajet. Kjo ka te beje me ajetet te cilat kane te bejne me krijimin dhe shkencen te cilat ne kohen e zbritjes se Kur'anit, njerezit nuk ishin ne gjendje t'i kuptonin plotesisht.P.sh.: thenia se globi tokesor eshte ne forme elipsoide, pastaj theniet e Kur'anit rreth shkences se embriologjise, rotacionit dhe revolucionit te tokes. Ajetet e tilla nuk u shpjeguan me qellim, keto u lane te kuptohen me kalimin e kohes.

Secili pejgamber kishte mrekulline dhe programin e vet.
Musai a.s. si mrekulli kishte shkopin, kurse per program kishte Tevratin.
Mrekullia e Isait a.s. ishte mjekesia, kurse programi i tij ishte Inxhili.
Kurse, mrekullia e Muhamedit s.a.v.s. ishte edhe vete programi i tij. Kjo beri qe mrekullia ta ruaj programin dhe programi ta ruaj mrekulline.
Allahu thote ne Kur'an: "Vertet ne e zbritem Kur'anin dhe Ne do ta ruajme ate."
Si deshmi kemi faktin se sado te zvogelohet numri i hafizave do te rritet tirazhi i Kur'anit ne bote sepse njerezit jane ngarkuar ne praktikimin e tij kurse Allahu ne ruajtjen e tij.

Kur'ani percaktoi bazen e diturise se njerezimit dhe na transmetoi se si mesoi njeriu. Allahu thote ne Kur'an: "Dhe ia mesoi Ademit te gjitha emrat."
Keshtu, kur duam ta mesojme foshnjen te flase, fillojme t'ia mesojme emrat e nuk fillojme t'ia mesojme ndodhite.

Nga vet logjika do te kuptohet se perderisa Kur'ani eshte fjale e Allahut, ai do te jete me nje alegori dhe retorike te pashembullt dhe do te mbetet mrekulli. Kur'ani kur pershkruan nje gje eshte i njejte per te gjithe, si per te pasurin ashtu edhe per te varferin, si per te merziturin ashtu edhe per te gezuarin.
Pra, mrekulli e Kur'anit eshte retorika e tij. Ai eshte i kuptueshem per te gjithe, edhe pse njerezit jane te ndryshem dhe te shumellojshem, rrjedhin nga shume popuj dhe shume kultura, nga shume gjuhe dhe rrethe te ndryshme.
Deshira e Allahut te Lartesuar ishte qe mrekullia dhe retorika e Kur'anit mos te jete ne ate qe nuk ishte e njohur per njerezimin. Allahu perdori shkronjat e njejta te cilat i perdornin edhe njerezit. Mrekullia e Kur'anit shtrihet edhe ne permbajtjet e fjalise e cila eshte shume precize dhe nga kjo mrekulli njerezit mbesin te magjepsur.

Mrekullite e Kur'anit jane te shumta e ato do te zbulohen. Ato nuk zbulohen pa e lexuar Kur'anin me vemendje te madhe dhe mrekullite e tij do te zbulohen me kalimin e kohes.

Kur'ani nuk eshte liber shkencor qe te kete nevoje per ta vertetuar shkenca. Ai eshte liber adhurimi, me program dhe sistem jete. Zbulimet e vertetuara i japin kurajo njerezimit te thone se njeriu e vertetoi ate qe thoshte Kur'ani.
Kur'ani eshte me i persosur se cdo shkence ne bote. Shkenca eshte dituri e njeriut, kurse Kur'ani, eshte dituri e Allahut te Lartesuar.

Vet permiresimi i ndodhive te cilat ishin shtremberuar nga librat e shenjta te mehershme, konsiderohen mrekulli. Kur'ani tregoi sekretet me precize te feve qiellore dhe i permiresoi ato. Sqaroi se cila eshte e devijuar e cila eshte e fshehur dhe njekohesisht kerkoi nga ata qe nese munden le ta pergenjeshtrojne ate, nese kane fakte. Keshtu, Allahu ju tha: "Ai ishte Isai i biri i Merjemes, thenie e vertete per te cilen manipulojne." (19: 34)

Mrekullia e Kur'anit manifestohet ne shume sfera; si ne shpalljen e tij, ne ligjerimin e tij, ne nxenien e tij, ne ruajtjen e tij, ne vlerat e tij sublime: fetare e shpirterore, morale e humanitare, ekonmike e sociale, materiale e shkencore.

Kur'ani eshte nje liber qe prin ne dituri e shkence dhe sfidon mbare diturite njerezore. Ai eshte i teri mrekulli.

Vlerat e Kur'anit dhe mrekullite e tij jane te perjetshme.

Kur'ani permban ne vete argumente, fakte, fshehtesi dhe mrekulli te shumta, me zbulimin e te cilave ne vazhdimesi do te binden njerezit se vertet ai eshte i shpallur nga Zoti i Madherishem dhe se Muhamedi eshte i Derguar i Zotit.
Kur'ani eshte nje mrekulli e perhershme, shumedimensionale, permbajtja e te cilit ka mahnitur si arabin beduin te shekullit te shtate, ashtu dhe shkencetarin evropian te shekullit tone.

Kur'ani eshte mrekullia e persosur, si per nga stili gjuhesor, ashtu edhe per nga permbajtja shkencore e tij. Nder mrekullite e rendesishme te Kur'anit, qe ka vertetuar shkenca me vone, eshte pohimi i tij se te gjithe trupat qiellore, perfshire edhe Token, e cila ka forme te rrumbullaket, sillen-ecin rrugeve te tyre ne hapesiren e gjithesise.

"Edhe dielli udheton per ne kufirin e vet (ne cakun perfundimtar). Ai eshte (udhetim) percaktim i Ngadhnjyesit, te Dijshmit. Edhe henes i kemi caktuar (pozicionet) derisa te kthehet ne trajten e harkut (rrem i hurmes se thare).
As dielli nuk mund ta arrije henen, e as nata para dites po secila noton ne nje galaksion." (Kur'an, 38: 40)

Mrekullia e Kur'anit nuk shterrohet dhe nuk mbaron. Ajo vazhdon.
Koha e zbritjes se Kur'anit ishte dicka me shume se mrekulli. Ai shpaloi tre sekretet:

1. Shpaloi domethenien e kohes se kaluar duke na treguar hollesirat e historise se pejgambereve dhe ngjarjet e disa popujve te mehershem.
2. Shpaloi mendimet e disa njerezve te asaj kohe, te pa thena nga ata dhe ata nuk qene ne gjendje ta pergenjeshtrojne ate per te cilen kishin planifikuar.
3. Ai shpaloi edhe perdet e kohes se ardhshme te afert, e cila do te ndodhe pas disa muajve, pas disa vitesh duke i sfiduar ata.
4. Ai shpaloi edhe perdet e ardhmerise se larget per t'ju dhene gjeneratave te tjera mrekullite e tij, per ta besuar ate, per t'i rene ne sexhde paralajmeruesit te ketij libri, e ai eshte Allahu xhele shanuhu.

www.pertymoter.net