N - Fjalori i ëndrrave


Numri

Simbolizmi i numrave në ëndërr, që ka angazhuar së tepërmi fantazinë filozofike të shekujve të hershëm, ka fituar një interes të ri prej kërkimeve analitike të Freudit dhe të shkollës së tij.

Në materialin e ëndrrave, që përmbajnë numra, ne nuk mund zbulojmë arsyetime të vetëdijshme mbi lidhjet simbolike midis numrave, po rrënjët e pavetëdijshmen të simbolizmit të numrave.

Numrat në botën e ëndrra paraqesin shqetësime po qe se nuk i kujtojmë.

Po qe se shihni shumë numra, do t’i besafasonjë disa shqetësime atëherë kur më së paku e pritni. Po ti shikoni një sasi numrash, dhe po i ble loterin me ato numra, thonë se do fitosh në loteri.

Numri 0 paraqet se do të arritni suksese në orvatjet e juaja.

Numri 1 paralajmëron fatin si dhe fuqin e mashkullit. Adami ishte njeriu i parë në botë, dhe prej ti filloi gjithçka. Një prej tyre është fillimi, krijimtaria, fuqia dhe intergrimi në plotësi, që mbretëron me sukses duke arritur fatin dhe mirëqenjen material.

Numri dy (2) paraqet dasinë. Ku i ka edhe anën e të kundërt, bardha e ka të zezën, drita e ka errësinë etj. Madje çifti jo çifti, jin-jang, e mirë - e keqje. Veprimi i gruas, barzaspesha dhe harmonia janë kryesisht porosia e kundërthënieve. Kurse numri 2 paraqet se ju nuk jeni të kënaqur me jetën e përditshme.

Numrit tre (3) i cili mbretëron me ligjin e paras (lekut) dhe të besimit, paraqet kalurjen, tashmjen dhe të ardhmen. Paralajmëron rritje, zhvillimn, suksesin, fatin, gëzimin dhe plleshmerinë (frytshmerinë). Ashtu juve u pret një fat i mirë.

Numri katër (4) paraqet katër anën e botës: veri, jug, limdje dhe perëndim, katër stinet e vjetit: dimrin, pranverën, verën dhe vjeshtën, katër elementet: ujin, zjarrin, tokën dhe aijrin. Që ka domethënjen e pësosmerisë, lidhshmerinë me gjërat tokësore dhe rregullimin në mënyrë sistematike. Dhe duket se ty personalisht të shkon gjithçka përdoret.

Numrit pesë (5) simbolizon njeriun, kokën, dy duar dhe dy këmbët, në duar dhe në këmbë nga pesë gishtrinjë, na përkujton në pesë shqiset si dhe paralojmëron ndryshimet.

Numri gjashtë është një numër i përsosur matmatikor, është i përbërë nga 1, 2 dhe 3. Mbretëron me ndjenja, dashuri, seksualitet dhe me art.

Numri shtatë (7) ndërlidhet me fat, është një numër magjik, që paraqet astrologjinë, numërlogjinë, okultizmin, ngjyrat dhe muzikën, është numër i forcave misterioze dhe mistikës.

Numri 7 është një numër misterioz dhe i përkryer dhe simbolizon mençurinë, urtinë, baraspeshën, vetëdisiplinën si dhe fuqinë shpirtërore.

Në të kaluarën ia kanë mveshë vetitë ezoterikë. Shtatëshet, thuhet, i tërheq okultja dhe kënaqen në jetën e begatë të brendshme, janë imagjinatave dhe mendjemprehtë.

Edhe Faraoni i sheh 7 lopë të majme dhe pastaj shtatë lopë të ligshta.

Ashtu çfarëdo objekti apo njeriu që shfaqet bashkë me të tjerët, për një numër kompleks 7, manifeston kënaqësinë e plotë të vetes, realizimin e arritur.

Shtatë ditet e javës, i njohim shtatë ngjyrat, shtatë notat e muzikës, shtatë ndrrimet e hënës, shtatë deta, shtatë trupat qiellor si dhe shtatë merekullit në botë, etj.

Po qe se i kthejmë numrin në ditë, ashtu për shtatë (7) ose tetë do ta marrësh një lajme, ose do të ndodhi një ngjarje apo surprizë në mënyrë befasie.

Numri tetë paraqet vdekjen dhe melankolinë, për ndryshe na shpien në sukses, por jo në fat. Po ashtu ju bashkangjitet katër anëve botës (Verilindje, veriperendim,juglindje, jugperendim), po qe se teta është e përbysur (sprapshtit) paraqet pafundësinë.

Numri 8 paraqet baraspeshën, njeriun praktik dhe i organizuar.

Numrin natë (9) i tejkalon numrat e përparshme, po qe se 1 simbolizon fillimin, 9 paraqet fundin. Eshtë numër mistik, që paraqet po ashtu fuqinë, energjinë dhe zjarrin, dhe e reprodukon vetvetën. Po qese i mbledhim apo i shumëzojmë numrin 9 prapë fitojmë 9.

Numri 10 simbolizon përfundimin e një periudhe, një fushate, ose një etape e jetës.

Nuse

Femrat: nqs ju jeni vetem “e pa martuar/fejua” kjo mund te jet plotesimi I nje deshire qe ju po prisni, ose se si ju e shikoni “deliresin, pastertin” tuaj.
Meshkujt: Kush ishte nusja? Ju prishi ndonjeri dasmen? Endrra mund t’iu thote dicka te rendesishme mbi menyren se si silleni me gruan dhe se si ajo “sjellia” mund te ndryshohet.

Ndërtesa

Ndërtesa nuk është askush tjetër përveç personi që ëndërron.
Kërcimi nga ndërtesa: ndoshta ju ja kini vu vetes ndonjë programe ambicioze, që ju tejkalon mundësin e jua për ti realizuar, dhe ëndrra ju qorton nga pasojat e projekteve po qe se nuk i korrigjoni.

Nëna

Ëndrra mund të paraqesin ndërlidhjen e juaj me nënën. Mund të jetë ndërlidhja e juaj e fortë, që ju pengon zhvillimin e natyrshme të personalitetit të tujeve.
Nëna është edhe pavetëdijshmja e juaj, intuita dhe do të keni një jetë të gjatë.
Nëna është po ashtu një shenjë e bekuar, një të mirë të papritur ruan jeta për ty. Po ashtu është shenjë që parashikohen angazhime të këndshme dhe martesë e lumtur.

Nëna e vdekur

Ëndërr shumë e shpeshtë, datë e një rëndësie të sigurt, që vishet në të mirë e të keqe nga kjo figurë për jetën e çdo personi.

Zakonisht një shenjë e bekuar kur shikon nënën tënde në ëndërr, një të mirë të papritur ruan jeta për ty ose do të kesh sukses në një punë tënde. Pastaj mundeni të se shpet të keni lajme të mira për një çështje për të cilën kishit dyshime. Do të jetë e mundur të interpretohet sipas ambientit në të cilën nëna është e future dhe e veprimeve që po plotëson.

Te meshkujt simbolizon pjesën e femrës në jetën e tij, sepse çdo mashkull e bartë me vetën “even dhe adamin”, përkatësisht “hijen”.

Po qe se këto dy hemisfera të brendshme nuk i harmonizojmë përkatësisht i koordinojmë atëherë mund të vijë deri te konfliktet në mes vetëdijes (unit) dhe alter egos (unit të dytë) siç është pavetëdija, instinkti, sepse atje poshtë te bunkerët e errët të pavetëdijes i kemi mbushur me plehra, llum, jashtëqitje shpirtërore si dhe të gjitha ato gjërat që nga abuzimet seksuale, dhunime, nënçmime, komplekset e inferioritetit etj.

Që këto shtypje ngre faj-konfliktin e brendshëm dhe ndëshkimin, që në kohën e fëmijërisë dhe kjo do të bëhet bërthama e ndërgjegjes së fëmijës.

Nata

Zakonisht është simboli i pavetëdijes përkatësisht gjërat e errtë, të këqija si dhe frika në personalitetin e juaj.

Duhet ta kuptoni se në vetën e juaj qëndrojnë dy lloj fuqive përkatësisht energjie: e mira dhe e keqja, që veprojnë në mënyrë krijuese ose shkatërruese.

E keqja ngritët nga pavetëdija, e cila është e gropuar në bunkerët e pavetëdijes nga frika ose faji. Ndjenjat e tilla zakonisht i përcjellim në njerëzit e tjerë, siç janë hidhërimin, inatin, mllefin dhe ndjenjat përkatësisht emocionet negative, pot të gjitha këto mund t’i zgjidhemi ne në vetën tonë.

Çelësi i suksesit është vetëdijesimi ndaj vetvetes, se në neve janë energjitë negative po ashtu edhe pozitive, të mirat dhe të këqijat. Po qe se i përbuzim a po i lëmë pas dore këto ndjenja dhe frikët, inatin, fajin pamarre parasysh fare kemi shtypur atëherë nga pavetëdija do t’i lajmërohen dhe ju shqetësojnë qoftë edhe nga bota e ëndrrave. Kuptohet vetvetiu se e keqja është edhe në vetëdijen tonë që është e përbërë prej dy pjesëve.

E para është e përbërë prej normave shoqërore dhe ashtu ne jemi të aftë t’i dallojmë si dhe t’i ndjemë të mirën dhe të keqën, të cilat i kemi pranuar nga prindërit.

E dyta janë mjetet para të cilës uni i vetëdijes sonë i pranon, i jep kurajën ose qorton që del nga bota e brendshme tonë siç është ndërgjegjja – zëri i brendshëm i yni që nuk bën të shkelet as të anashkalohet.